چشم‌انداز شرکت نوید صنعت نوآفرین

حضور موفق در بازارهای داخلی و بین‌المللی در صنعت ماشین‌آلات ایجاد گسکت به عنوان شرکتی پیشتاز در کیفیت، فناوری تولید اقتصادی و توسعه پایدار

اهداف بلند مدت

:: منابع سازمانی (فرآیندهای توسعه منابع انسانی)

:: ارتقاء توانمندی کارکنان از طریق آموزش اثربخش و مستمر و بهبود تعلق سازمانی در قالب ساختار سازمانی مشتری‌مدار

مشتریان (فرآیندهای فروش و بازاریابی)

:: توجه به نیازهای حال و آینده

:: ایجاد تسهیلات و ارتباط مستمر، صمیمانه و آسان

:: افزایش دانش فنی و تجاری و در نهایت مشعوف نمودن مشتریان

شرکای کسب و کار (فرآیندهای تدارکات)

:: برنامه‌ریزی جهت تأمین به موقع، با کیفیت و اقتصادی مواد، خدمات و تجهیزات مورد نیاز با همکاری تامین‌کنندگان توانمند

تولید و فرآیندهای مرتبط

:: برنامه‌ریزی، کنترل و بهبود مستمر کلیه فعالیتها و حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده

منابع (فرآیندهای اقتصادی و مالی)

:: کنترل موثر هزینه‌ها و تامین و دستیابی به منابع مالی جدید و تخصیص بهینه آنها در جهت تحقق اهداف

تکنولوژی و توسعه (فرآیندهای مرتبط)

:: دستیابی به تکنولوژی به روز در ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با شناخت رقبا و نگاه به آینده

نوآوری و یادگیری

:: مدیریت دانش و ایجاد شرکتی خلاق و یادگیرنده

مسئولیتهای اجتماعی

:: ارائه تصویر شرکت در جامعه به عنوان شرکتی اشتغال‌زا، کیفیت‌گرا و قابل اعتماد با بهبود شاخص‌های عملکردی

اهداف کوتاه مدت

تامین نیاز به گسکت و تجهیزات مربوطه در صنایع مختلف اعم از صنایع نفت، گاز و نیروگاهی و ارتقا سطح کیفیت و تولید اقتصادی