تجهیزات کارگاهی:

دستگاه تراش انواع دستگاه جوش برق
دستگاه جوش آرگون اتوماتیک 3 متری دستگاه جوش آرگون
دستگاه پرس 40 تن دستگاه پرس سی فرم
دستگاه پرس 5 تن دستگاه برش برقی
دستگاه برش دستی دستگاه جوش نقطه‌ای
دستگاه شیار زنی مخصوص بسته‌بندی گسكت دستگاه اتوی اتوماتیک

دستگا‌های ساخت انواع گسكت:

4 عدد دستگاه فرم دهی 3 عدد دستگاه برش
2 عدد دستگاه جوش اتوماتیك 2 عدد دستگاه اتو
انواع قالبهای فرم دهی پارتیشن، گوشه، تی و زانو  انواع قالبهای برش و فرم دهی گسکت